torsdag, mars 06, 2008

Bibsys brukermøte

Selv om dette møtet faktisk tok en hel time mindre enn planlagt var det likevel svært innholdsrikt med en rekke punkter og presentasjoner. Den følgende framstillingen er basert på mine egne notater, og kan dermed virke noe usammenhengende og forvirret.

Bibsys har hatt en intern omorganisering for å bedre kunne møte utfordringen i at et mål kan forandre seg mens en er midt i prosessen med å oppnå det en i utgangspunktet trodde var målet. I følge sin nye metode deler de prosessen opp i mindre enheter med en kortere tidsperiode, i stedet for å sette i gang med en stor prosess som gjerne kan ta flere år. Mye kan endre seg på denne tiden, og når en kommer fram kan verden være et helt annet sted enn den var når en satte i gang. I våre dager må en alltid være klar til å endre både mål og metoder på kort varsel. Det virker som Bibsys har tatt dette inn over seg.

Bibsys har helt siden starten i 1972 blitt drevet etter følgende overordnede prinsipper:

*Brukermedvirkning
*Samarbeid
*Internasjonal vinkling

Integrasjon er viktig i systemet, Bibsys skal være mest mulig sømløst. Dette vil si at de forskjellige delene og tjenestene i Bibsys skal fungere som et enhetlig system, en skal kunne jobbe på tvers av systemet uten å føle at en jobber med helt forskjellige ting. For å få til dette er det viktig med klare standarder for brukergrensesnitt, slik at brukergrensesnittet er mest mulig likt f.eks. i Forskdok og Ask.

I det hele tatt er integrasjon noe som ble mye nevnt under møtet. I 2008 vil de prøve å få til en bedre integrasjon mellom Bibsys og institusjonelle arkiv, slik at en mye lettere kan overføre data fra universitetenes institusjonelle arkiver til Bibsys og dermed gjøre dem søkbare for andre bibliotek som bruker Bibsys. Brage skal integreres med Forskdok, det som legges inn i Brage skal også komme inn i Forskdok.

Bibsys har som kjent sentral drift for alle sine ca. 100 kunder. I 2007 var systemet oppegående over 99,95 % av tiden, noe som vel må sies å være bra. Fra 2008 har de døgnkontinulerlig vakt over systemet, med SMS-varsling ved feil. Hele systemet drives fra to store maskinhaller i Trondheim, med en rekke sikkerhetstiltak hvis noe skulle gå galt der, som strømaggregater og diverse backupløsninger.

I Bibsys Ask skal en nå automatisk søke i alle baser, en skal ikke lenger trenge å krysse av hvilke baser en vil søke i. I tillegg til de basene en søker i fra før skal en nå også søke i NORA og Bibsys Galleri. Det er også planer om å lage en funksjon der en tilbys videre søk i eksterne kilder, som f.eks. Wikipedia eller Google Scholar. Hvis en altså ikke finner noe tilfredsstillende i Bibsys kan en bli sendt videre til andre eksterne kilder.

Det var vel nok i denne omgang. Jeg tar forbehold for at jeg har misforstått eller hørt feil under de forskjellige presentasjonene.

2 kommentarer:

Anonym sa...

Conform Our Dastardly Prices at www.Pharmashack.com, The Masterful [b][url=http://www.pharmashack.com]Online Apothecary's [/url][/b] To [url=http://www.pharmashack.com]Buy Viagra[/url] Online ! You Can also Determine up Terrific Deals When You [url=http://www.pharmashack.com/en/item/cialis.html]Buy Cialis[/url] and When You You [url=http://www.pharmashack.com/en/item/levitra.html]Buy Levitra[/url] Online. We Also Guests a Burly Generic [url=http://www.pharmashack.com/en/item/phentermine.html]Phentermine[/url] On account of Your Nutriment ! We Vend Swap splotch [url=http://www.pharmashack.com/en/item/viagra.html]Viagra[/url] and Also [url=http://www.pharmashack.com/en/item/generic_viagra.html]Generic Viagra[/url] !

Anonym sa...

Predilection casinos? analyse this advanced [url=http://www.realcazinoz.com]casino[/url] dig and snatch up online casino games like slots, blackjack, roulette, baccarat and more at www.realcazinoz.com .
you can also dilly-dallying our additional [url=http://freecasinogames2010.webs.com]casino[/url] categorical at http://freecasinogames2010.webs.com and oust in chief fabulously misled !
another exhibitionist [url=http://www.ttittancasino.com]casino spiele[/url] quarters is www.ttittancasino.com , because german gamblers, out manumitted online casino bonus.