søndag, november 09, 2008

Klassetilhørighet kontra religiøs tilhørighet

På forskning.no hadde de for noen dager siden en artikkel om at din klassetilhørighet bestemmer hvilken religiøs tilhørighet du velger. Jeg siterer:

"Når dine erfaringer på det sosiale plan forteller deg at du selv er herre over eget liv, at du ved hjelp av egne krefter skaper dine muligheter i livet, så kan new age-religiøsiteten bekrefte dette livssynet og legitimere din umiddelbare forståelse av eget livsløp, poengterer Lars Ahlin.
[...]
Nyliberalismen hyller individet - og individets potensialer, muligheter og ansvar. New age som religiøs modell er en naturlig forlengelse av denne individfokuseringen."


Dette er en bekreftelse av det jeg lenge selv har ment og trodd: New Age passer bra inn i tider når individualismen og kapitalismen hersker.

Ingen kommentarer: