fredag, juni 06, 2008

Koha

Advarsel: Svært bibliotekintern post

Magnus Enger har laga en presentasjon av biblioteksystemet Koha. Det som er spesielt med dette biblioteksystemet er at det er basert på åpen kildekode og dermed ikke knyttet til noen kommersiell leverandør. Ut fra hva jeg kan se virker det som et absolutt fullverdig alternativ til dagens dominerende systemer.

Det er vel vanskelig å se for seg at hele den norske biblioteksektoren skal bytte ut sine nåværende biblioteksystemer. I fattige land der biblioteksektoren foreløpig er lite utbygd kan Koha derimot være et meget bra alternativ, siden det er et system som er gratis i bruk. Og hvem vet hva framtiden vil bringe her på våre vanligvis kalde breddegrader? Personlig liker jeg tanken på at biblioteksektoren benytter seg av åpen kildekode.

1 kommentar:

magnus sa...

Takk for oppmerksomheten! Jeg har skrevet et slags svar...