onsdag, april 18, 2007

Gud er min far!

På søndag holdt Martin Cave en glimrende tale i Imikirken med temaet "Sønner og døtre - kjent og elsket av Gud". Last den ned her, det anbefaler jeg sterkt!

Selv har jeg ikke nødvendigvis så lett for å "kætsje" dette. I likhet med lutheranere flest vet jeg det veldig godt sånn teoretisk sett, men praksisen er det litt verre med... Som Cave sier, Gud blir lett en slags forretningsfører som holder orden på livet mitt og som jeg en gang må stå til rette for. Dette blir et skjevt gudsbilde der Gud som en kjærlig og elskende far kommer helt i bakgrunnen. Derfor vil jeg fra nå av prøve å tenke mer i de baner, og "hvile" i tanken på at jeg er elsket av en Gud som bare vil meg det beste og bare ser det beste i meg. Yes!